Vakıf k12                                                                                                       

 

 

Vakıf k12, 2014 yılında “öğrenme kültürünün eğitimin tüm paydaşları arasında yaygınlaştırılması” amacıyla Gürçay ailesi tarafından kurulmuştur. Toplumsal dönüşüm yaratmanın ön şartının, bireylerin toplumdan edindiği kazanımlarını yine topluma aktarmasıyla mümkün olabileceği inancıyla kurulan Vakfın temel hedefi, 21. Yüzyıl becerilerini ve dijital çağda öğrenme kültürünü yaygınlaştırmaktır.        

        


    

 

Okuma Ağacı

 

                                                   

İstatistikler ülkemizde kitap okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Unesco raporuna göre Avrupa’da %21 olan okuma oranı Türkiye’de %0,01 yani on binde bir. Bu ihtiyaca bir çözüm önerisi olarak Vakıf k12 tarafından üretilen Okuma Ağacı ilkokul öğrencilerine yönelik 10 farklı seviyede 80 kitaptan oluşan bir kitap serisidir.
Hedefimiz:

1- Okuma isteği, zevki ve alışkanlığını geliştirme
2- Yazma isteği, alışkanlığı ve becerisini geliştirme
3- Resimleme ve görsel anlatımı geliştirme
4- Aynı sınıftaki farklı seviyelere hitap etme
5- Birleştirilmiş sınıflar için çözüm sağlama

  

Üretim

   
Okuma Ağacı Projesi fikri 2000’li yılların başında ortaya çıkmıştır. VAKIF k12’nin kurulması ile birlikte ilk olarak bu proje gündeme alınmıştır. 2014 yılında araştırmaları tamamlanıp, 2015 yılında serinin planlaması ve yazımına geçilmiştir. Sonrasında 2016 yılında resimleme çalışmaları da eklenerek seri 2017 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır. Bu zor ve uzun soluklu üretim sürecinde, Okuma Ağacı serisini yaratan yazar Zeynep Candır, resimleyen M.K. Perker’e çok teşekkür ederiz.
 
 


 

 

OKA'nın Hikayesi                                 

OKA Dağıtım


Veliler İçin

İlkokul öğrenme programlarından okuma, okumayı sevme, okuduğunu anlama, yazma isteği ve becerisi öğrencilerin tüm akademik yaşamalarını etkileyen en önemli kazanımlardandır. Türkçe Okuma Ağacı ile öğrencilerimizin bu becerilerinin, özellikle okuma ve yazmaya olan ilgilerinin artmasını hedefliyoruz. Sizlere Okuma Ağacı’nı ve nasıl yararlanabileceğinizi tanıtmak istiyoruz.